Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenia i doskonalenie kompetencji pracowników

400 zł 10 h

Program:

1. Rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych, programy naprawcze.

2. Planowanie szkoleń w organizacji.

3. Rola trenera wewnętrznego.

4. Specyfika uczenia się osób dorosłych.

5. Planowanie szkoleń z zastosowaniem cyklu Kolba.

6. Konwencjonalne i kreatywne metody prowadzenia szkoleń.

7. Ewaluacja działań szkoleniowych.

Cele:
Głównym założeniem kursu jest prezentacja zasad budowania efektywnego systemu ocen pracowniczych. Nabycie umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika. Dodatkowo rozwój kompetencji w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Prezentacja metod oceny skuteczności szkoleń. Pozyskanie umiejętności tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr. Przygotowanie do prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs Szkolenia i doskonalenie kompetencji pracowników"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI