Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ VIII - Prawo pracy dla urzędników

420 zł 16 h

Program:

1. Stosunki pracy urzędników państwowych i pracowników samorządowych.

2. Przepisy prawa pracy dotyczące osób zatrudnionych w administracji publicznej. Stosunki pracy w administracji samorządowej oraz w służbie cywilnej.

3. Nawiązywania, rozwiązywania i treści stosunków pracy w administracji rządowej i samorządowej.

4. Obowiązki i prawa pracowników administracji.

5. Pracownik administracji oraz urząd przed sądem pracy. Analiza orzecznictwa sądów pracy i NSA z zakresu administracyjnych spraw pracowniczych.

Cele:
Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat podstaw prawnych nawiązywania, funkcjonowania i rozwiązywania stosunków pracy z urzędnikami. Nabywają umiejętność analizy dokumentacji pracowniczej oraz zapoznają się z zasadami postępowania sądowego.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane przepisani prawa pracy zawartymi w kodeksie pracy oraz ustawie o służbie cywilnej i ustawie o pracownikach urzędów państwowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI