Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ IX - Administracja w i wobec UE

420 zł 16 h

Program:

1. Unia Europejska jako środowisko pracy administracyjnej. Obsługa administracyjne instytucji UE.

2. Działalności organów i jej wpływ na administrację publiczną w Polsce.

3. Kwalifikacja urzędników do pracy w strukturach UE.

4. Kodeks dobrej Administracji UE.

5. Prezydencja i zadania dla polskiej administracji.

Cele:
Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat regulacji dotyczących aktów prawnych UE oraz roli administracji w procedurach stanowienia tychże aktów. Nabywają również umiejętność analizy oraz poznają możliwości wpływu na kształt przepisów z zakresu administracji. Zapoznają się z systemem rekrutacyjnym i wymogami stawianymi urzędnikom UE, a także poznają zadania i specyfikę instytucji prezydencji.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane specyfiką i działaniami administracji w kontekście Unii Europejskiej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI