Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ X - Sądy wspólnotowe a praktyka administracyjna

420 zł 16 h

Program:

1. System sądów wspólnotowych. ETS, Sąd I instancji, Sąd ds. służby publicznej – podstawy traktatowe oraz właściwość.

2. Obowiązek stosowania orzecznictwa sądów UE.

3. Pytania prejudycjalne jako specyfika działania sądów UE.

4. Wytyczne z działalności sądów dla praktyki polskiej administracji.

5. Analiza wybranego orzecznictwa EST, SPI oraz SdsSP.

Cele:
Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat podstaw prawnych oraz procedur działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także przedstawienie nowych, „polizbońskich” rozwiązań prawnych. Uczestnicy zdobywają także umiejętność analizy orzecznictwa oraz wyciągania wniosków płynących z tych orzeczeń dla krajowego systemu prawnego.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane systemem sądownictwa UE oraz jego wypływem na działania systemu organów administracji. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
e-mail:
 agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI