Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Revit Architecture – poziom zaawansowany

1 380 zł 14 h

Program:

1. Rodziny parametryczne: tworzenie rodzin obiektów „w projekcie” (Family In-Place); tworzenie rodzin w edytorze rodzin w oparciu o szablon; tworzenie parametrów w rodzinach i parametrów współdzielonych; tworzenie rodzin zagnieżdżonych.

2. Tworzenie i modyfikacja rodzin elementów opisowych: etykiety obiektów; etykiety znaczników opisowych (np. znacznik elewacja/przekrój).

3. Narzędzia modelowania koncepcyjnego: tworzenie koncepcji projektowych; konwersja koncepcji na komponenty budynku.

4. Narzędzia tworzenia terenu: tworzenie modelu terenu w oparciu o zaimportowaną mapę i plik wektorowy, niwelacja, płyty chodnikowe, komponenty terenu, bilans mas ziemnych, orientacja projektu – północ projektowa/północ rzeczywista.

5. Etapy projektowe: ustawienia etapów – filtry etapów, ustawienia sposobu wyświetlania obiektów przynależących do etapów, nadpisywanie wyświetlania; filtry etapów w widokach; definiowanie zestawień z uwzględnieniem etapów.

6. Opcje projektowe: definiowanie opcji; dodawanie obiektów do opcji; definiowanie widoków reprezentujących warianty; definiowanie zestawień z uwzględnieniem wariantów.

7. Praca grupowa nad jednym projektem: definicja zadań projektowych; tworzenie pliku centralnego; tworzenie kopii lokalnych; praca na kopiach lokalnych; narzędzia żądania edycji; zasady działania kopi bezpieczeństwa w projekcie zespołowym.

8. Narzędzia rewizyjne: chmurka rewizji; zestawienie rewizji; integracja z formatem DWF.

Cele:
Celem kursu jest poznanie zaawansowanych możliwości oprogramowania Revit Architecture, zwłaszcza tworzenia powierzchni terenu, pracy zespołowej na jednym pliku oraz tworzenia własnych elementów bibliotecznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 380 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI