Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Navisworks Manage

900 zł 7 h

Program:

1. Wstęp do programu:

 • Wprowadzenie do programu Navisworks Manage
 • Omówienie wersji systemu Navisworks oraz formatów zapisu o Interfejs użytkownika
 • Narzędzia nawigacji, drzewo selekcji i zaznaczanie obiektów

2. Przegląd modelu:

 • Ukrywanie obiektów
 • Omówienie właściwości obiektów
 • Narzędzia mierzenia i przesuwanie obiektów
 • Wyszukiwanie elementów po zadanych kryteriach, zapisywanie znalezionych zestawów
 • Tworzenie przekrojów

3. Zgłaszanie uwag do modelu:

 • Tworzenie widoków rewizyjnych, komentarzy, uwag
 • Tworzenie, zarządzanie uwagami przy wykorzystaniu BCF Manager

4. Symulacja 4D:

 • Omówienie narzędzia Timeliner
 • Tworzenie zadań, przypisywanie elementów modelu do zadań
 • Import zadań z arkusza Excel
 • Konfigurowanie i definiowanie symulacji

5. Sprawdzanie kolizji:

 • Omówienie narzędzia sprawdzania kolizji
 • Konfiguracja testu kolizji i wyświetlanie rezultatów
 • Grupowanie kolizji
 • Tworzenie raportu kolizji
 • Przypisywanie uwag do użytkowników przy wykorzystaniu BCF Manager

6. Zestawienia ilościowe:

 • Przegląd narzędzia zestawień
 • Zarządzanie elementami i danymi
 • Zestawienia z modelu 3D oraz rysunków 2D

Cele:
Autodesk Navisworks Manage to kompleksowe rozwiązanie do weryfikacji projektu, które usprawnia koordynację, wykonywanie analiz oraz przekazywanie założeń projektowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najlepszy sposób łączenia geometrii 3D wielu dziedzin w jeden model w celu przeprowadzenia koordynacji projektu. Studenci zdobywają wiedzę potrzebną do sprawnego przeglądu modelu i nanoszenia rewizji projektowych. Uczą się korzystać z narzędzi animacji, tworzenia harmonogramów i zestawień oraz sprawdzania kolizji projektowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 7,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 900 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI