Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Advance Steel – poziom podstawowy

1 230 zł 14 h

Znane i sprawdzone środowisko pracy AutoCAD oraz przejrzysty interfejs i zaawansowane narzędzia zapewniają pełną kontrolę nad projektowaną konstrukcją, w tym również wykrywanie potencjalnych problemów i kolizji. Autodesk Advence Steel jest jedynymi z narzędzi wykorzystujących technologie BIM, co pomaga znacznie usprawnić detalowanie konstrukcj, wymianę informacji oraz umożliwia tworzenie przejrzystych dokumentacji dostosowanej precyzyjnie do wymagań zamawiającego. Dokumentacja w postaci rysunków, zestawień materiałowych i plików numerycznych jest aktualizowana automatycznie. Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD (AutoCAD LT).

Program:

1. Wprowadzenie do programu Advance Steel: interfejs użytkownika, paleta narzędzi Advance, podstawy poruszania się po programie.

2. Przygotowanie szablonów projektowych: wprowadzenie danych projektowych, ustawienia opcji projektowych, układy współrzędnych, ustawienia wizualizacji.

3. Modelowanie 3D: siatka budowli, wstawianie belek, słupów, blach, rozdzielanie/scalanie belek i blach, obróbki profili i blach, wstawianie i modyfikacja Śruby, otwory, sworznie, spoiny.

4. Połączenia: tworzenie połączeń, właściwości połączeń, kopiowanie połączeń, korzystanie z szablonów i grup połączeń, zapisywanie polaczeń w bibliotece.

5. Wstawianie i modyfikacja elementów bibliotecznych: konstruowanie schodów i balustrad, wstawianie elementów betonowych, elementy specjalne.

6. Wybór i filtrowanie elementów: filtry wyboru, zaznaczanie elementów, właściwości obiektów, struktura plików.

7.  Usprawnienie pracy z wykorzystaniem przeglądarki modelu: tworzenie poziomów, tworzenie grup, szybkie widoki.

8. Numeracja elementów (automatyczna): numeracja elementów wysyłkowych i pozycji, edycja ustawień, sprawdzanie numeracji, wyszukiwanie elementu głównego.

9. Sprawdzanie modelu: sprawdzanie błędów w modelu, sprawdzanie kolizji, sprawdzanie numeracji.

10. Zestawienie materiałów: tworzenie zestawień na rysunkach, tworzenie zestawień w plikach zewnętrznych.

11. Tworzenie rysunków zestawczych i warsztatowych: prototypy i style rysunkowe, zarządzanie rysunkami, automatyczne tworzenie rysunków (zestawcze, złożeniowe, warsztatowe).

12. Modyfikacje i automatyczne rewizje: menadżer dokumentów, aktualizacja rysunków, rewizje, wprowadzanie zmian na rysunkach.

13. Zarządzanie domyślnymi parametrami i ustawieniami programu (Management Tools).

14. Informacje o bazach programu Advance Steel.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 230 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI