Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Revit Structure – poziom zaawansowany

1 380 zł 14 h

Program:

1. Praca z komponentami szczegółu i zarządzanie szczegółami: typy widoków dla szczegółów, tworzenie szczegółów, zapisywanie widoków do wykorzystania w innych projektach.

2. Praca ze zbrojeniem: otulina zbrojenia, kształty zbrojenia, zbrojenie powierzchniowe, zbrojenie ścieżką.

3. Praca z rodzinami: tworzenie rodziny zbrojenia, tworzenie nowego typu belki, tworzenie rodziny szalunków traconych z blach profilowanych, tworzenie rodziny fundamentu schodkowego, tworzenie rodziny arkusza wydruku.

4. Tworzenie kratownic: modyfikacja rodziny płatwi kratowych, praca z kratownicami – tworzenie kratownicy na podstawie szablonu.

5. Narzędzia do analizy modelu: przygotowanie modelu analitycznego do analizy poprzez dodanie obciążeń, dopasowanie modelu analitycznego do założeń projektowych, weryfikacja modelu analitycznego, dodanie i ustawienie warunków obwiedni, analiza i aktualizacja modelu w aplikacjach zewnętrznych.

6. Wymiana informacji poprzez pliki DWG: import i eksport danych pomiędzy AutoCAD i Revit Structure.

7. Praca z użytkownikami Revit Architecture: podłączanie modeli Revit Architecture, koordynacja i monitorowanie zmian w projekcie, położenie współdzielone.

8. Praca współdzielona: tworzenie i korzystanie z plików współdzielonych, monitorowanie projektów przy pracy współdzielonej – Worksharing Monitor.

Cele:
Kursanci nauczą się wykorzystywania zaawansowanych narzędzi programu Revit Structure, zwłaszcza tworzenia szczegółów i praca z komponentami szczegółów, tworzenia zbrojenia 3D, zbrojenia powierzchniowego, zbrojenia ścieżką, tworzenia i edycji rodziny programu Revit Structure, tworzenia i modyfikacji kratownic, pracy z modelem analitycznym konstrukcji oraz pracy zespołowej nad projektami w Revit Structure.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 380 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI