Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Revit Structure – poziom podstawowy

1 380 zł 14 h

Program:

1. Building Information Modeling: Building Information Modeling dla Inżynierów Konstrukcji.

2. Podstawy Revit Structure: Interface użytkownika, praca na elementach konstrukcyjnych i rodzinach, dostosowanie programu do własnych preferencji.

3. Narzędzia do modyfikacji modelu; tj. wyrównaj, skaluj, szyk, podziel itp.

4. Szablony projektowe, ustawianie i modyfikacja własnych szablonów.

5. Model konstrukcji – widoki: praca na widokach, kontrola widoczności obiektów modelu, praca na widokach elewacyjnych i przekrojach, praca na widoku 3D.

6. Tworzenie nowego projektu: nowy projekt, dodawania i modyfikacja poziomów, tworzenie i edycja siatki konstrukcyjnej.

7. Tworzenie słupów oraz ścian konstrukcyjnych: słup konstrukcyjny – tworzenie I edycja, wykorzystanie narzędzia ściana konstrukcyjna.

8. Tworzenie konstrukcji: praca na belkach oraz systemach belek, tworzenie belek konstrukcji stalowych, tworzenie belek konstrukcji betonowych.

9. Tworzenie stropów oraz dachów: dodawania stropów, tworzenie dachów oraz ram konstrukcyjnych.

10. Tworzenie fundamentów: narzędzia tworzenia fundamentów.

11. Schody oraz rampy: tworzenie schodów, tworzenie pochylni.

12. Tworzenie adnotacji i zestawień: dodawania wymiarów, praca z tekstem, wstawianie i modyfikacja etykiety, tworzenie legendy, praca na zestawieniach.

13. Tworzenie dokumentacji budowlanej i konstrukcyjnej: dodawania przekrojów i detali, tworzenie i praca na arkuszach wydruku, eksportowanie zawartości do formatów CAD.

14. Tworzenie detali: praca na widokach detali, narzędzia detalowania, praca na widokach detali CAD.

Cele:
Kursanci nauczą się wykorzystywania podstawowych narzędzi programu Revit Structure, zwłaszcza wykorzystywania narzędzi parametrycznego 3D, przeprowadzenia analiz oraz tworzenia dokumentacji technicznej i wizualizacji projektu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 380 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI