Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

AutoCAD 3D

900 zł 14 h

Program:

1. Współrzędne punktu w przestrzeni.

2. Układy współrzędnych: standardowe lokalne układy współrzędne, definiowanie lokalnych układów współrzędnych i siatek.

3. Modelowanie obiektów bryłowych: bryły proste, bryły złożone, wyświetlanie brył, parametry fizyczne brył, rzuty i przekroje.

4. Edycja obiektów przestrzennych: zmiana położenia obiektów, ucinanie obiektów, fazowanie i zaokrąglanie obiektów, przekrój i przecięcie, operacje logiczne, cienkościenność.

5. Modelowanie obiektów powierzchniowych: predefiniowane obiekty powierzchniowe, powierzchnie złożone.

6. Modelowanie siatek – siatki predefiniowane, modyfikacje siatek.

7. Autodesk 360 – Chmura punktów – edycja, tworzenie, aktualizacja, gęstość, sposoby wykorzystania w praktyce.

8. Nowa Karta – Układ (wersja 2013) – rzuty, przekroje, szczegóły.

9. Tworzenie modelu obiektu jako praktyczne zastosowanie pracy z bryłami 3D.

10. Wizualizacja obiektów przestrzennych – materiały, tekstury, światła, rendering.

Cele:
Celem kursu jest wprowadzenie użytkownika w zaawansowane możliwości aplikacji AutoCAD 3D, zwłaszcza tworzenia rysunków technicznych trójwymiarowych oraz modelowania przestrzennego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 900 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI