Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Wprowadzenie do technologii BIM

1 380 zł 14 h

Program:

1. Definicja i podstawowe pojęcia.

2. Nie tylko rysunki – dane zawarte w modelu.

3. Projekt BIM 3d, 4d (czas) i 5d (szacowanie kosztów).

4. Koncepcja 6d (projekt zrównoważony, ang. sustainability).

5. Koncepcja 7d (interakcja z obiektem, model powykonwaczy, ang. as-built model, integracja z innymi systemami).

6. Poziomy szczegółowości (LOD, LOI).

7. Poziomy BIM (Level 0, 1, 2, 3).

8. Role uczestników procesu BIM.

9. Standard IFC, buildingsmart.

10. Standard COBie.

11. Co daje zastosowanie BIM na poszczególnych etapach życia budynku m.in.:

 • Korzyści czasowe (m.in. redukcja czasu produkowania dokumentacji i wprowadzania zmian).
 • Korzyści związane z redukcją budżetu: precyzja szacowania kosztów, zapobieganie zmianom, przewidywanie potencjalnych błędów
 • Komunikacja i koordynacja wielobranżowa 
 • ROI – Długofalowy zwrot z inwestycji w BIM: Facilities Management (FM), Asset Management (AM, AIM Server), CAFM, IWMS, iBIM (integrated BIM)
 • Analiza kosztów życia budynku (LifeCycle Cost Analysis, Lifecycle Point of View)
 • Zautomatyzowana weryfikacja danych
 • Wieloplatformowość modelu
 • Porównanie projektowania CAD z BIM
 • Problemy BIM (m.in. wady jednego, centralnego modelu)

12. Niedaleka przyszłość BIM:

 • Silniki gier i wirtualna rzeczywistość (VR)
 • Dokumentacja interaktywna, rzeczywistość rozszerzona (AR)
 • Internet Rzeczy (IoT), Big Data, analizy kognitywne

13. Odniesienie do poszczególnych etapów procesu budowlanego:

 • Przetarg (definicja ról projektowych związanych z BIM (w zależności od kontraktu), model na cele przetargów, wymagania BIM oraz deliverables, system zarządzania dokumentacją (DMS - Document Management System), specyfikacje obiektów BIM: PDT).
 • Projektowanie (współpraca/koordynacja w BIM i przeszkody z nią związane, szczegółowe analizy: konstrukcyjne, energetyczne, świetlne, itp., wykrywanie błędów i kolizji, projektowanie parametryczne + programowanie).
 • Wykonawstwo z BIM (dokumentacja budowlana vs BIM, model na budowie, odbiory w oparciu o BIM).
 • Zarządzanie budynkiem przy pomocy BIM (FM, BMS, IWMS, CAMS).
 • Inwentaryzacja (zestawienia, skanowanie laserowe / fotogrametria / zastosowanie dronów).
 • Remont/rozbiórka/rozbudowa w oparciu o BIM.

14. Standardy / normy prawne opisujące BIM: ISO, UK PAS 1192-2,3,4,5, NBS DPoW, CIC BIM Protocol BIM vs obowiązujące w Polsce przepisy, głównie w kontekście PZP.

15. Komplikacje prawne – prawa autorskie, oficjalna dokumentacja, oprogramowanie.

Formalności i zgłoszenie:

- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy

- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14 (2 dni),
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 380 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI