Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Logistyka produkcji

520 zł 30 h

Program:

1. Planowanie produkcji.

2. Pracownia planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP).

3. Pracownia opakowań i odpadów opakowaniowych.

4. Systemy zarządzania jakością w logistyce produkcji.

Cele:
Przygotowanie uczestnika do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w tym na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem w surowce i półprodukty w celu dalszego przetworzenia lub uszlachetnienia. Absolwent będzie przygotowany również do pracy jako planista produkcji.

Adresaci:
Osoby chcące się przekwalifikować lub uzyskać zatrudnienie w działach planowania produkcji i produkcji, w tym osoby które opracowują nowe receptury i produkty.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Logistyka produkcji"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI