Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC

1 500 zł 5 dni

Szkolenie realizowane przy współpracy z Akademią Transportu 

Czego wymaga się od przewoźników/spedytorów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym (od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów).

Warunkiem pracy w zawodzie przewoźnika, spedytora jest posiadanie licencji, którą wydaje w międzynarodowym przewozie osób lub rzeczy Minister Infrastruktury, w przewozach krajowych Starostwa Powiatowe. Jednym z podstawowych warunków uzyskanie licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH przewoźnika drogowego. Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Zakres posiadania wiedzy jest bardzo rozległy a podane tematy obejmują wybrane zagadnienia w tym zakresie.

Szczegóły certyfikacji są podane na stronie www.its.waw.pl.

Program:

Zapewniamy 5-dniowe szkolenie wg programu szkolenia, przybliżające kursantom dziedziny, które obejmuje egzamin państwowy w zakresie art. 8.

 • Prawo cywilne – rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków    przewozu
 • Prawo handlowe – zaznajomienie z warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach.
 • Prawo socjalne – w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy – znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE.
 • Prawo podatkowe – od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej.
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Dostęp do rynku – przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie – formalności graniczne – rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi.
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności – emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • Bezpieczeństwo drogowe – kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe.

Zapewniamy:

 • niezbędne materiały dydaktyczne
 • obiad i catering w każdym dniu szkolenia
 • przeprowadzenie na koniec szkolenia testu próbnego zbliżonego do specyfiki egzaminu państwowego
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cel:
Szkolenie skierowane do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności.

Formalności i zgłoszenie
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Termin i miejsce:
- miejsce: ul. Jagiellońska 58 (dworzec PKS – główny budynek – I piętro), 85-097 Bydgoszcz

Cena: 1 500 zł

(cena obejmuje materiały szkoleniowe, kawa, herbata w czasie szkolenia, obiad, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa).

Cena egzaminu państwowego i certyfikatu w zależności od dokumentów poświadczających ukończenia studiów oraz potwierdzające program studiów ukończonych przez Kandydata, uprawniające do zwolnienia z całości egzaminu albo jego części, zgodnie z deklaracją o zakresie zagadnień objętych programem studiów (patrz por.11.1. regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym) regulamin ITS na stronie: www.its.waw.pl.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

UWAGA:
W ośrodku szkoleniowym znajduje się również Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny, w którym na zakończenie szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego. Pomożemy w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy nadzorowany przez ITS.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI