Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

450 zł 16 h

Program:

1. Międzynarodowy transport drogowy rzeczy:

 • dokumentacja kierowców oraz przepisy socjalne.
 • szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych przewoźników oraz kwalifikacji kierowców – zmiany prawne.

2. Umowa spedycji a umowa przewozu:

 • o podobieństwa, różnice pułapki.
 • o odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji; kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik, co to jest „pośrednictwo przy przewozie rzeczy”?
 • o dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski.
 • (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.

3. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).

4. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

 • o rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki.
 • o wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna.
 • franszyza redukcyjna, udział własny.
 • o rodzaje polis.
 • o rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach.
 • o ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000 i jego nowelizacja (stan prawny na kwiecień 2010).
 • o instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C.
 • o praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):

 • o zakres stosowania.
 • o pojęcie osoby uprawnionej.
 • o podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku.
 • o relacje przewoźnika i spedytora.
 • o reklamacja.

6. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje.

Cele:
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji zawodowych uczestnika na stanowiskach organizującego zadania transportowe, spedytora oraz dyspozytora. Słuchacz szkolenia nabędzie nowe wiadomości, dokona weryfikacji posiadanej wiedzy i doświadczenia z zaleceniami w zakresie procedur transportowo-spedycyjnych oraz nabędzie umiejętności w wyniku uczestniczenia w ćwiczeniach i dyskusji. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie lepiej przygotowany do podejmowania decyzji i realizacji zadań w sytuacjach nietypowych, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności jego działań na stanowisku pracy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują Certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI