Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Auditor wewnętrzny systemu HACCP- system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

520 zł 16 h

Program:

1. Wymagania systemu HACCP z punktu widzenia potrzeb auditora.

2. Niezgodności. Odniesienie i klasyfikacja niezgodności. Formułowanie niezgodności.

3. Audit systemu jakości. Proces auditu, rodzaje auditów, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów.

4. Kompetencje i cechy osobowe auditorów.

5. Przygotowanie auditu, plan i lista pytań auditowych.

6. Działania auditowe na miejscu.

7. Ustalenia i wnioski z auditu.

8. Raport z auditu.

9. Egzamin.

Cele:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Każdy uczestnik szkolenia, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego systemu HACCP wystawiany przez SAI Global Limited (SAI Global).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin z wybranych zagadnień

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy/ wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI