Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wg wymagań ISO 45001:2018

520 zł 16 h

Program:

1. Wymagania normy ISO 45001:2018 z punktu widzenia potrzeb audytora.

2. Niezgodności. Odniesienie i klasyfikacja niezgodności. Formułowanie niezgodności.

3. Audyt zintegrowanego systemu zarządzania. Proces audytu, rodzaje audytów, zasady audytowania, zarządzanie programem audytów.

4. Kompetencje i cechy osobowe audytorów.

5. Przygotowanie audytu, plan i lista pytań audytowych.

6. Działania audytowe na miejscu.

7. Ustalenia i wnioski z audytu.

8. Raport z audytu.

9. Egzamin.

Cele:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Każdy uczestnik szkolenia, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018 wystawiany przez SAI Global Limited (SAI Global).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI