Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Trening delegowania zadań, czyli o sztuce podziału pracy i ustalania priorytetów

500 zł

Program:

1. Delegowanie zadań – kluczowa rola menagera.

2. Filary skutecznego delegowania.

3. Przeszkody w delegowaniu.

4. Kategoryzacja zadań w kontekście ich ważności – Metoda ABC.

5. Delegowanie zadań pracownikom o różnym poziomie kompetencji i motywacji.

6. Cykl instruktażu.

7. Schemat rozmowy delegującej.

8. Monitoring i ocena realizacji zadania.

Metody prowadzenia zajęć:

 • Pierwsze spotkanie na żywo z trenerem – poznanie się uczestników i trenera, ustalenie zasad pracy, omówienie potrzeb szkoleniowych, przedstawienie formy działań, cześć teoretyczna i praktyczna zajęć
 • Udostępnione na platformie www.onte.wsg.byd.pl online wykłady – związane z zaplanowanym zakresem merytorycznym szkolenia.
 • Udostępnione na platformie www.onte.wsg.byd.pl online ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczestników lub w mniejszych grupach zadaniowych.
 • Udostępnione pliki zawierają materiały szkoleniowe, prezentacje, filmiki i inne, pełniące role zasobów uzupełniających pozyskaną w trakcie szkolenia wiedzę.
 • Drugie spotkanie na żywo z trenerem poprzez jedną z aplikacji: Teams, Zoom lub Skype – odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie poznanych zagadnień, wprowadzanie nowych treści, ćwiczenia w podgrupach, studium przypadków itp.
 • mini-wykłady, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI