Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Poradnictwo socjalno-prawne

450 zł 30 h

Program:

1. Istota poradnictwa. Pomoc a poradnictwo.

2. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa.

3. Metody pomocy poradniczej. Metodyka rozmowy doradczej.

4. Rodzaje poradnictwa i scenariusze działania współczesnych doradców.

5. Wybrane elementy kodeksu rodzinnego.

6. Uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

7. Kodeks pracy; m.in. rodzaje umów i wynikające z nich prawa i obowiązki.

8. Prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego.

9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

10. Właściwości Sądów.

11. Poradnictwo socjalne – zakres oraz wymiar etyki poradnictwa socjalnego.

Cele:
Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności poradniczych. Zapoznanie z metodyką rozmowy doradczej. Poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy społecznej, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników Policji w szczególności dzielnicowych, mediatorów, doradców rodzinnych także studentów, głównie kierunków przygotowujących do powyższych zawodów.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Poradnictwo socjalno-prawne"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI