Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rozwiązywanie konfliktów

400 zł 16 h

Program:

1. Przywitanie i zapoznanie się uczestników.                    

2. Dyskusja na temat natury konfliktów.

3. Praca w grupach – opracowanie pytań dotyczących definicji konfliktów oraz zachowania w konflikcie, w małych grupach i podzielenie się na forum całej grupy.

4. Miniwykład – co to jest konflikt.

5. Test autodiagnozy styli rozwiązywania konfliktów.

6. Omówić style rozwiązywanie konfliktów, potrzeby i spirale konfliktu.

7. Ćwiczenia na kontrolowanie emocji.

8. Parafraza.

9. Komunikat JA.

10. Ćwiczenie w parach – rozwiązywanie konfliktu uwzględniając wszystkie dotychczasowe informacje.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie stylów rozwiązywania konfliktów, rozpoznanie własnego stylu rozwiązywanie konfliktów, poznanie oraz przećwiczenie technik radzenia sobie z emocjami w trakcie trwania konfliktu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Rozwiązywanie konfliktów"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI