Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Sztuka motywacji

400 zł 16 h

Program:

1. Teorie motywacji przydatne w pracy pracownika socjalnego, terapeuty, wychowawcy.

2. Czynniki motywujące – tzw. motywatory.

3. Rodzaje motywacji.

4. Główne zasady motywowania.

5. Poszukiwanie indywidualnych sposobów motywacji.

6. Praktyczne narzędzia motywowania.

7. Strategia motywowania klienta.

8. Budowanie relacji z klientem.

9. Symulacje tematyczne.

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności oceny poziomu motywacji klienta oraz oddziaływania na klientów w kierunku zwiększania ich zaangażowania we współpracę z pracownikiem socjalnym. Program kursu zapewnia zapoznanie się ze sposobami motywowania do zmian oraz zwiększania motywacji. Kursant pozna techniki komunikacyjne służące motywowaniu klienta do zmiany oraz techniki kształtowania postawy współpracy w relacji klient/podopieczny a pracownik socjalny/terapeuta/wychowawca.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Sztuka motywacji"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI