Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pilot wycieczek

600 zł 100 h

Program:

I. Część e-learningowa – 30 h:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie.
2. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym.
3. Geografia turystyczna Polski i Europy.
4. Historia kultury i sztuki.
5. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne.

II. Część praktyczna – 70 h:

1. Obsługa ruchu turystycznego:

 • rodzaje imprez turystycznych
 • programowanie imprez turystycznych
 • rozliczanie imprez turystycznych
 • techniki obsługi grup (różnych grup docelowych m.in.: niepełnosprawni, narodowościowe, itp.).

2. Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i trudnych.

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

4. Pilotaż wycieczek autokarowych i lotniczych.

5. Umiejętności psychofizyczne pilota wycieczek:

 • emisja głosu
 • komunikacja z grupą (werbalna i niewerbalna)
 • techniki negocjacji
 • zarządzanie czasem.

6. Zajęcia w terenie:

 • umiejętność wykorzystywania mapy, GPS i innych źródeł informacji
 • lotnisko
 • hotel
 • autokar
 • miasto.

Organizacja kursu: 
- wykłady
- ćwiczenia
- zajęcia animacyjne
- zajęcia jednodniowe w terenie (Bydgoszcz) – procedury odpraw, logistyka, port lotniczy, dworzec PKP
- samodzielne studiowanie literatury wskazanej przez wykładowców.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do obsługi grup wyjazdowych i przyjazdowych  na terenie naszego kraju w charakterze pilota wycieczek. Dzięki udziałowi w naszym kursie zdobędziesz wiedzę w zakresie pilotażu imprez turystycznych, a także nabędziesz praktyczne umiejętności prowadzenia wycieczek.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy WSG.

Certyfikacja:
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek przygotowuje do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota wycieczek, który jest rekomendowany przez Klaster Edukacji Biznesowej WSG.
Egzamin polega na sprawdzeniu przygotowania zawodowego kandydata na pilota wycieczek do samodzielnego i należytego wykonywania tego zawodu.

Jak zdobyć certyfikat?
- wnieść opłatę (wysokość opłaty zależy od liczby osób przystępujących do certyfikacji)
- podejść do egzaminu

Ceny za przeprowadzenie egzaminu + wydanie certyfikatu:

 • cena: 300 zł (dla grupy od 1 – 4 osób)
 • cena: 200 zł (dla grupy od 5 – 10 osób)
 • cena: 150 zł (dla grupy powyżej 10 osób).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- podpisanie umowy o szkolenie.

Warunki uczestnictwa:
udział w kursie może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat
- wykształcenie min. średnie.

Egzamin/zaliczenie:
- wewnętrzny egzamin składający się z testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności praktycznych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 100
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 600 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Pilota wycieczek"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI