Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie zmianą

550 zł 10 h

Program:

1. Rodzaje zmian w organizacji.

2. Rola menadżera w procesie wprowadzania zmian.

3. Zachowania pracowników w procesie zmian.

4. Budowanie pozytywnego nastawienia do zmian.

5. Efektywne komunikowanie zmian.

6. Minimalizowanie oporu pracowników wobec zmian.

7. Twórcze motywowanie pracowników do zmian.

Cel: 
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian, praktyczne przygotowanie kadry zarządzającej do inicjowania zmian, prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian z podwładnym, doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na pracowników w czasie zmian oraz przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 10,
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 550 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za szkolenie Zarządzanie zmianą"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI