Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Asertywność i stawianie granic w biznesie i w życiu

410 zł 10 h

Program:

1. Istota asertywności.

2. Typologia zachowań: agresja/uległość/manipulacja/asertywność.

3. Typy komunikatów – komunikaty typu TY; komunikaty typu JA.

4. Asertywna odmowa – zasady i techniki: zdarta płyta, odroczenie asertywne, zasłona dymna, komunikat podtrzymujący, zmiękczenia.

5. Mapa asertywności.

6. Mapa, to nie jest terytorium.

7. Asertywność, jako metoda zapobiegania konfliktom.

8. Dbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny.

Cele:
Celem jest poprawa zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych jak i zawodowych. Doskonalenie umiejętności obrony własnego zdania. Kształtowanie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole. Nauka współdziałania z poszanowaniem granic.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 410 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs Asertywność i stawianie granic w biznesie i w życiu"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI