Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie czasem pracy

450 zł 10 h

Program:

1. Istota czasu.

2. Złodziej czasu.

3. Metoda ABC.

4. Matryca Eisenhowera.

5. Metoda ALPEN.

6. Skuteczne zarządzanie czasem pracy.

Cele:
Celem szkolenia jest prezentacja zasad i metod skutecznego zarządzania czasem pracy, rozwój kompetencji w zakresie skutecznego działania, pozyskanie umiejętności tworzenia efektywnego planu działań oraz poprawa efektywności w zakresie pracy z czasem. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Zarządzanie czasem pracy"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI