Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

ABC Hotelarstwa

480 zł 24 h

Program:

1. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie.

2. Przepisy prawne obowiązujące w hotelarstwie.

3. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa.

4. Jednostki mieszkalne w hotelarstwie.

5. Struktura organizacyjna hotelu.

6. Organizacja pracy w recepcji.

7. Służby pięter i współpraca z recepcją.

8. Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej.

9. Kodeks etyki hotelarza.

10. Jakość usługi hotelarskiej.

11. Obowiązek meldunkowy w hotelu i karta pobytu.

12. Regulamin hotelowy.

13. Dokumentacja w recepcji.

Cele:

  • uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu hotelarstwa
  • umiejętność wypełniania podstawowej dokumentacji w hotelarstwie
  • umiejętność radzenia sobie z trudnym gościem
  • przygotowanie do pracy w recepcji hotelowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
- egzamin z teorii zawodowej
- egzamin umiejętności praktycznych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs ABC Hotelarstwa"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI