Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

450 zł 30 h

Program:

1. Arkusz Osobistych Doświadczeń z Przemocą (w roli świadka, ofiary i sprawcy).

2. Tworzenie listy działań otoczenia.

3. „Ofiary i sprawcy przemocy”.

4. Mity i stereotypy dotyczące przemocy.

5. Wprowadzenie do pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy.

6. Co służy w kontakcie z ofiarą przemocy.

7. Budowanie lokalnego systemu pomocy w świetle zmian zawartych w projekcie nowelizacji.

8. Profil ofiary przemocy na podstawie obserwacji i doświadczeń zawodowych uczestników.

9. Pierwszy kontakt z osoba doznającą przemocy. Co sprzyja budowaniu kontaktu w relacji wspomagający-wspomagany.

10. Podstawowe zasady pomocy ofiarom przemocy.

11. Profil ofiary przemocy na podstawie obserwacji i doświadczeń zawodowych uczestników.

12. Pierwszy kontakt z osoba doznającą przemocy.

13. Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy – co sprzyja budowaniu kontaktu w relacji wspomagający-wspomagany.

Cele:
Zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej osobom uwikłanym w przemoc poprzez:

  • uwrażliwienie na problem i zwiększenie świadomości społecznej osób stykających się z ofiarami przemocy domowej
  • poznanie zasad pomagania ofiarom przemocy
  • nabycie umiejętności pierwszego kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
  • poznanie mechanizmów ułatwiających skuteczną ochronę ofiar w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI