Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Wideotrening Komunikacji (VIT)

610 zł 22 h

Program:

1. Wstępne wiadomości o metodzie VIT – powstanie metody, podstawy teoretyczne.

2. Objaśnienie podstaw komunikacji w oparciu o Schemat Udanych Interakcji.

3. Wprowadzenie do metody VIT – prezentacja filmu szkoleniowego.

4. Zapoznanie się z zasadami obsługi kamery. Przygotowanie w grupach do odgrywania ról. Odgrywanie ról (materiał filmowany). Zasady mikroanalizy – oglądanie nagranego materiału.

5. Praca metodą VIT w grupie – praca z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykorzystanie VIT w szkole z dzieckiem nadpobudliwym.

6. Praca metodą VIT z rodziną zastępczą. Refleksje i doświadczenia własne uczestników.

7. Omówienie konstruowania Planu Pomocy dla rodziny wieloproblemowej.

8. Prezentacja filmu obrazująca pracę metodą Wideotreningu Komunikacji z w/w rodziną.

9. Omówienie możliwości zostania trenerem VIT i implementacji metody w swoim miejscu pracy.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej i efektywnej metody pracy, możliwości zastosowania VIT w obszarze pomocy społecznej, wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia oraz zwiększenie zaufania do siebie, jako specjalisty w opiece nad małym dzieckiem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat ukończenia kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Każdy uczestnik kursu wprowadzającego do metody Wideotreningu Komunikacji, który otrzyma certyfikat ukończenia takiego kursu i otrzyma pozytywną opinię prowadzącego instruktora może uczyć się na Trenera VIT poprzez uczestniczenie w indywidualnych superwizjach, prowadzonych przez doświadczonego superwizora VIT. Ilość wymaganych superwizji: na trenera-stażystę VIT – 15 godzin superwizji, na trenera metody VIT – 30 godzin superwizji.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 22
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 610 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Wideotrening Komunikacji (VIT)"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI