Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Technika kontraktu socjalnego

450 zł 30 h

Program:

1. Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracowników socjalnych. Rola i zadania kontraktu socjalnego.

2. Wskazania dla zawarcia kontraktu socjalnego. Zasady zawierania porozumienia.

3. Diagnoza sytuacji osoby i/lub rodziny, z którą pracownik socjalny zamierza pracować z wykorzystaniem narzędzia kontraktu socjalnego.

4. Wprowadzenie do motywowania.

5. Język kontraktu, język pomagania jako narzędzie kreowania rzeczywistości.

6. Budowanie celu kontraktu socjalnego. Cechy prawidłowo sformułowanego celu – Koncepcja S.M.A.R.T.

7. Dobór działań i spodziewane efekty ich realizacji.

8. Wyznaczanie priorytetów działania. Opracowanie planu działania. Określenie czasowych ram realizacji poszczególnych etapów porozumienia. Metodyczne działania pracownika socjalnego zapisane w kontrakcie.

9. Ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego.

10. Monitorowanie postanowień kontraktu. Dokumentowanie zmian wprowadzonych do realizacji kontraktu socjalnego.

11. Ewaluacja postanowień kontraktu. Ocena na poszczególnych etapach a ocena końcowa kontraktu.

Cele:
Celem kursu jest udoskonalenie warsztatu metodycznego pracownika socjalnego w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonymi marginalizacją społeczną i zawodową oraz propagowanie techniki kontraktu socjalnego w pracy socjalnej, kształtowanie konkretnych umiejętności komunikacji interpersonalnej i motywowania, niezbędnych przy zawieraniu i realizacji kontraktu socjalnego oraz podniesienie skuteczności działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Technika kontraktu socjalnego"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI