Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Mediacje rodzinne

450 zł 30 h

Program:

1. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia. Zastosowania mediacji w sprawach rodzinnych. Zadania mediatora i etapy mediacji (specyfika mediacji rodzinnych).

2. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji. Umiejętności diagnozy gotowości stron do podjęcia mediacji. Umiejętności oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą.

3. Przemoc w rodzinie a praktyka mediacyjna. Mediacja w sytuacji przemocy: czy zawsze przeciwwskazana?

4. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego.

5. Specyfika mediacji rodzinnych. Neutralność w mediacji a samoświadomość mediatora.

6. Rodzina współczesna. Wzorce i modele współczesnych rodzin.

7. Rozwód jako kryzys.

8. Mediacja w sprawach dotyczących dzieci. Ochrona interesów dziecka. Formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji.

9. Etyka w pracy mediatora rodzinnego.

10. Mediacja rodzinna w systemie prawnym.

Cele:
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności osób pracujących z rodzinami w konflikcie, poprzez zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania. Program kursu pozwoli na zrozumienie sytuacji konfliktowej, rozpoznanie na co możemy mieć wpływ pracując z osobami doświadczającymi konfliktu w rodzinie, a co leży poza granicami naszej roli zawodowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Mediacje rodzinne"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI