Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Sportu – część ogólna

550 zł 80 h

Program:

1. Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • anatomia
 • fizjologia i biochemia człowieka
 • biomechanika
 • pedagogika
 • psychologia
 • socjologia
 • pierwsza pomoc

2. Przedmioty kierunkowe:

 • teoria sportu
 • teoria treningu sportowego
 • fizjologia wysiłku

Cele:
Celem kursu jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze sportem. Zdobyta podczas kursu wiedza jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportowej.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie min. średnie.

Z tej części kursu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską (materiały na stronie internetowej). Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie pisemnym kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej Instruktora Sportu.

UWAGA: sama część ogólna nie daje żadnych praw do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Konieczne jest zaliczenie również części specjalistycznej w jednej z dyscyplin rekreacji ruchowej lub sportowej.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • podpisana umowa o naukę.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 80,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

UWAGA!
Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania się kursanta do egzaminu pisemnego poprzez tzw. samokształcenie co oznacza, iż osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach mają obowiązek przyswoić sobie materiał* otrzymany od organizatora kursu i samodzielnie przygotować się do egzaminu pisemnego.
*uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe po wcześniejszym dokonaniu opłaty za materiały szkoleniowe w wysokości 150 zł najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt:
- 550 zł,
- samodzielne przygotowanie do egzaminu pisemnego 150 zł (kwota za udostępnienie materiałów szkoleniowych).

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora sportu – cz. ogólna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI