Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Sportu – specjalność: Koszykówka

1 550 zł 100 h

Program:

1. Historia i rozwój koszykówki w Polsce i na świecie.

2. Przepisy gry w koszykówkę i minikoszykówkę.

3. Anatomia funkcjonalna – mechanika działania aparatu mięśniowego.

4. Pierwsza pomoc – urazowość w  koszykówce.

5. Teoria i metodyka treningu w koszykówce.

6. Przygotowanie do zawodów koszykówki.

7. Metody, formy i środki szkolenia sportowego.

8. Systematyka i metodyka nauczania techniki – zasób ćwiczeń.

9. Systematyka i metodyka nauczania taktyki.

10. Przepisy gry w koszykówkę i minikoszykówkę.

11. Metodyka prowadzenia zajęć.

12. Praktyczna kontrola treningów i zawodów.

13. Mecz koszykówki, prowadzenie, obserwacja, analiza wyników.

14. Egzamin.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zawodu Instruktora Sportu o specjalności koszykówka.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie min. średnie;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie;
 • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu Instruktora Sportu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu o specjalności koszykówka. Legitymację wydaje Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • kserokopie zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub ksero dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego;
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie;
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 100 godz. (18 godz. teorii, 82 godz. praktyki),
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 550 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora sportu – koszykówka"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI