Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Sportu – specjalność: Pływanie

1 750 zł 100 h

Program:

1. Teoretyczne podstawy pływania:

 • teoria i metodyka podstawowego nauczania pływania
 • technika sportowych sposobów pływania, skoków i nawrotów
 • psychologiczna i pedagogiczna pomoc początkującym oraz zawodowym pływakom
 • metody nauczania pływania
 • wybrane zagadnienia sportu pływackiego
 • podstawy ratownictwa wodnego
 • wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży

2. Teoria i metodyka pływania:

 • teoria i metodyka początkowego nauczania pływania
 • metodyka nauczania sportowych sposobów pływania
  - teoria i metodyka nauczania pływania sposobem crawl;
  - teoria i metodyka nauczania pływania na grzbiecie;
  - teoria i metodyka nauczania pływania sposobem motylkowym;
  - teoria i metodyka nauczania pływania sposobem klasycznym.
 • metodyka nauczania techniki wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów
 • podstawowy etap treningu pływackiego
 • rozwój zdolności motorycznych u pływaków
 • sporty wodne związane z pływaniem
 • pływanie rekreacyjne
 • egzamin – prowadzenie zajęć treningowych i lekcyjnych

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zawodu Instruktora Sportu o specjalności Pływanie.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie min. średnie;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie;
 • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu Instruktora Sportu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Sportu o specjalności Pływanie. Legitymacja jest podpisywana przez Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • kserokopie zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora sportu lub ksero dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego;
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie;
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 100 (20 h teorii + 80 h praktyki),
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 750 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Sportu – pływanie"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI