Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – część ogólna

550 zł 80 h

Program:

1. Teoria i metodyka rekreacji.

2. Biologiczne podstawy rekreacji.

3. Humanistyczne podstawy rekreacji. Psychologia rekreacji.

4. Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.

5. Turystyka.

6. Gimnastyka.

7. Terenowe ćwiczenia rekreacyjne.

8. Gry rekreacyjne.

9. Zespołowe gry sportowe.

10. Pierwsza pomoc.

Cele:
Celem kursu jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rekreacją. Zdobyta podczas kursu wiedza jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej w wybranej specjalizacji.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie min. średnie.

Z tej części kursu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską (materiały na stronie internetowej). Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie pisemnym kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej Instruktora Rekreacji Ruchowej.

UWAGA!!!
Sama część ogólna nie daje żadnych praw do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Konieczne jest zaliczenie również części specjalistycznej w jednej z dyscyplin rekreacji ruchowej lub sportowej.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • podpisana umowa o naukę.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 80,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

UWAGA!!!
Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania się kursanta do egzaminu pisemnego poprzez tzw. samokształcenie co oznacza, iż osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach mają obowiązek przyswoić sobie materiał* otrzymany od organizatora kursu i samodzielnie przygotować się do egzaminu pisemnego.
*uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe po wcześniejszym dokonaniu opłaty za materiały szkoleniowe w wys. 150 zł najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt:
- 550 zł,
- samodzielne przygotowanie do egzaminu pisemnego 150 zł (kwota za udostępnienie materiałów szkoleniowych).

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – część ogólna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI