Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Samoobrona

1 350 zł 66 h

Program:

1. Teoria:

 • historia i rozwój sztuk walki na świecie i w Polsce
 • techniki walki wręcz i ich zastosowanie w samoobronie
 • kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
 • nauczanie specyficznych elementów technik obronnych
 • bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • rola instruktora samoobrony
 • planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
 • pierwsza pomoc przedmedyczna

2. Praktyka:

 • rozgrzewka – znaczenie rozgrzewki, rodzaje natężenia ćwiczeń, kolejność doboru ćwiczeń, gry i zabawy jako element przygotowujący organizm do podejmowania wysiłku fizycznego, obserwacja reakcji organizmu jako wskaźnik adaptacji jednostki do podejmowania wysiłku fizycznego
 • znaczenie i charakterystyka i prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych w poszczególnych grupach wiekowych dostosowanych do pory roku i warunków bazowo terenowych
 • motoryka, jako element podnoszący bezpieczeństwo i skuteczność treningu
 • nauczanie postaw i sposobów poruszania się w walce – nauka uniwersalności postawy sposobu poruszania się w walce krok dostawny, przestawny, doskoki, odskoki
 • nauka bezpiecznych padów i przetoczeń – nauka padów i przetoczeń ma na celu wprowadzenie elementów bezpieczeństwa podczas upadków minimalizowanie ryzyka mogącego powstać w skutek pchnięcia rzutu lub upadku
 • obrona przed nieuzbrojonym napastnikiem – metodyka nauczania form obrony przed nieuzbrojonym napastnikiem w skład zagadnienia wchodzą obrony przed uderzeniami, kopnięciami, chwytami, rzutami, pchnięciami, chwytem rąk lub nóg oraz duszeniami
 • techniki uderzeń i kopnięć jako skuteczna forma samoobrony – nauka uderzeń i kopnięć z zastosowaniem wyprzedzeń i kontrataków
 • obrona przed uzbrojonym napastnikiem – techniki obrony przed uzbrojonym napastnikiem uzbrojonym w narzędzia takie jak np. pałka, nóź, siekiera, broń palna, łańcuch itp.
 • techniki obrony w tłumie oraz obrona przed kilkoma napastnikami uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi – techniki obrony w pomieszczeniach zamkniętych (uwalnianie z obchwytu tułowia, uwalnianie głowy, uwalnianie z chwytu za odzież, uwalnianie z chwytu za włosy, obrona przed kopnięciami i uderzeniami)
 • wykorzystanie improwizowanych tarcz w samoobronie – techniki zaskoczenia napastnika z użyciem improwizowanych zasłon w samoobronie
 • posługiwanie się takimi narzędziami jak kij, pałka wielofunkcyjna typu tonfa i pałka teleskopowa
 • nauczanie dźwigni transportowych

3. Prowadzenie zajęć przez kursantów:

 • samodzielne prowadzenie zajęć przez kursanta zgodnie z opracowanym zagadnieniem i konspektem zajęć (ilość godzin uzależniona jest od liczby uczestników kursu)
 • techniki wykorzystywane w zajęciach oparte są o bazę technik sportów i systemów walki takich jak boks, muaythai, judo, krav maga, karate, jujitsu

Cele: 
Celem jest przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a szczególności zajęć dydaktycznych samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania oraz uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

Szczegółowe cele nauczania:

 • opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki nauczania elementów samoobrony potrzebnych do samodzielnego prowadzenia zajęć
 • zapoznanie z podstawowymi założeniami programowania planowania i organizacji zajęć
 • zapoznanie z metodyką programowania i organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych – poznanie zasad treningu w aspekcie sportu dla wszystkich
 • opanowanie zasobu gier i zabaw ruchowych służących nauczaniu techniki i taktyki zachowania się w samoobronie
 • zdobywanie umiejętności udzielania porad specjalistycznych zaawansowanym i nie zaawansowanym uczestnikom zajęć
 • podnoszenie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego demonstrowanie podstawowych technik walki wręcz

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu Instruktora Sportu lub Instruktora Rekreacji Ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Podczas zajęć uczestnicy muszą posiadać czysty, schludny strój sportowy odpowiedni do charakterystyki zajęć. W trakcie zajęć należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa wynikający z charakterystyki zajęć.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej – specjalność: Samoobrona wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

UWAGA! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 66,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI