Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Snowboard

1 500 zł 90 h

Program:

1. Oswajanie ze sprzętem i środowiskiem:

 • zakładanie sprzętu,
 • podnoszenie się,
 • upadanie,
 • pozycja podstawowa i równowaga,
 • poruszanie się w płaskim terenie,
 • podejścia,
 • zwroty.

2. Ewolucje podstawowe:

 • ześlizgi (prosty, ukośny),
 • jazda w linii spadku stoku,
 • jazda w skos stoku (przodem, tyłem),
 • jazda wyciągiem,
 • skręt ślizgowy rotacyjny,
 • skręt ślizgowy,
 • skręt ślizgowy NW,
 • przejazd łatwych form terenowy.

3. Ewolucje średniozaawansowane:

 • skręt cięty,
 • skręt cięty NW,
 • śmig,
 • przejazd różnych form terenowych – jazda na zróżnicowanej trasie (różne ukształtowanie, różne warunki śniegowe, przygotowanie stoku, itp.),
 • elementy techniki freestylowej (jazda tyłem, skok prosty na skoczni, półobrót i obrót płaski w czasie jazdy – frontside i backside),
 • elementy alpejskiej techniki jazdy (slalom gigant).

4. Ewolucje zaawansowane:

 • skręt cięty NW,
 • skręt kompensacyjny,
 • śmig cięty,
 • freeride – jazda pozatrasowa, przejazd trudnych form terenowych,
 • elementy alpejskiej techniki jazdy (slalom i slalomy równoległe),
 • elementy techniki freestylowej:
  - stok – tailwheelie, nosewheelie, noseroll, tailroll, 180-frontside-backside oraz 360 – frontside-backside w jeździe i skokiem;
  - skocznia – skok prosty z grabem, shifty, 180, 360;
  - rail/grindbox – 50/50, boardslide.

5. Praca samokształceniowa.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Snowboard.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Snowboard muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej - specjalność: Snowboard wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 90.

Koszt:
- 1 500 zł

(UWAGA! W przypadku tego kursu nie obowiązują żadne zniżki!)

W cenę wliczone:
kadra dydaktyczna
- nocleg
- wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja)
- ubezpieczenie
- skipassy

Możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Snowboard”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI