Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Jazda konna

1 450 zł 112 h

Program:

1. Etyczne podstawy użytkowania koni, etyka jeźdźca i szkoleniowca.

2. Skrócona historia jeździectwa na świecie i w Polsce.

3. Organizacja jeździectwa w Polsce i na świecie.

4. Dyscypliny jeździeckie i podstawowe przepisy jeździeckie.

5. Dokumentacja hodowlana i sportowa.

6. Zasady prowadzenia stajni lub ośrodka jeździeckiego.

7. Przepisy prawne w sporcie i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem jeździectwa.

8. Ubezpieczenia.

9. Pochodzenia koni, podstawy psychologii koni i zasady postępowania z nimi

10. Zasady bezpieczeństwa w stajni i podczas jazd, ubiór jeźdźca, pierwsza pomoc ze szczególnym uwzględnieniem wypadków podczas jazdy konnej.

11. Podstawy wiedzy o pokroju i umaszczeniu koni.

12. Podstawy anatomii i fizjologii koni, ważniejsze choroby koni i pierwsza pomoc weterynaryjna.

13. Chody koni, wady i zalety.

14. Podstawy wiedzy z utrzymania, żywienia i pielęgnacji koni.

15. Pielęgnacja koni, czyszczenie, pielęgnacja długiej okrywy włosowej, zaplatanie, strzyżenie koni, derki.

16. Podstawy podkownictwa.

17. Znajomość i dopasowanie sprzętu jeździeckiego oraz sprzętu do lożowania. Wodze pomocnicze ich rodzaje i zastosowanie.

18. Terminologia jeździecka, podstawowe wyszkolenia konia, dosiad oraz działanie i współdziałanie pomocy, nauczanie początkujących, komendy jeździeckie, figury na ujeżdżalni, podstawy teoretyczne ujeżdżania do klasy P, praktyczne szkolenie jeźdźca i konia do poziomu klasy P, praca na koziołkach (cavaletti), skoki przez przeszkody, jazda na terenie, gry i zabawy jeździecki, organizacja imprez rekreacyjno – jeździeckich.

19. Planowanie i prowadzenie zajęć.

20. Zasady kierowania grupą jeździecką. Psychologiczne i rozwojowe różnice w prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi i o różnym stopniu sprawności fizycznej.

21. Transport koni.

22. Zasady prawidłowego lonżowania, rodzaje pracy na lonży.

23. Szkolenie konia i jeźdźca na lonży.

24. Podstawy woltyżerki.

25. Podstawy powożenia.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Jazda Konna muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • umiejętność jazdy konnej klasy L.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność: Jazda Konna wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin praktyczny.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 112,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Ośrodek Rekreacji Konnej Bydgoszcz Fordon, ul. Bora-Komorowskiego 85a.

Koszt: 1 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Jazda konna”


Koordynator – Wiesław Kraszewski
tel. 603 198 594
Zapraszamy na stronę: 
http://konie.bydgoszcz.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI