Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych

499 zł 30 h

Program:

1. Technika pływania, wodowanie, wiosłowanie, manewry, zachowanie się po wywrotce. Czytanie wody, przeszkody wodne i techniki ich pokonywania. Pływanie w warunkach szczególnych (oblodzenie, wysoka fala, silny wiatr).

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Wyposażenie turystyczne, a pierwsza pomoc. Apteczka na spływie. Rozpoznawanie szlaku, organizacja grupy spływowej. Wypadki, urazy – udzielanie pierwszej pomocy. Pomoc tonącemu z brzegu, z wody, z kajaka, na lodzie. Reanimacja.

3. Organizacja spływu. Osoby funkcyjne i ich obowiązki. Planowanie spływu, harmonogram przedsięwzięć, preliminarz, rekonesans, program. Realizacja imprezy, prowadzenie spływu, rozliczenie, sprawozdanie. Kajakarstwo, ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych.

4. Ratownictwo kajakowe:

 • wywrotka
 • taktyka asekuracji: z brzegu, z wody, z kajaka
 • wypadki na sztucznych progach.

5. Zagadnienia prawne: odpowiedzialność organizatora i osób funkcyjnych,  przepisy dotyczące organizacji imprez kajakowych

Struktura kursu:
Część teoretyczna (8 godzin dydaktycznych) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Część praktyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki) – 22 godziny dydaktyczne realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Cele:

 • doskonalenie umiejętności kajakowych, ratownictwa i bezpieczeństwa organizacji imprez kajakowych,
 • umożliwienie organizatorom imprez, wypożyczalniom itp. zgodnego z prawem organizowania imprez na wodzie wypełniając ustawowe wymogi potwierdzające posiadanie przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa organizacji imprez na wodzie,
 • upoważnienie do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach kajakowych,
 • prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie.

Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać min. srebrną TOK PTTK – PZK lub doświadczenie i umiejętności kajakowe na poziomie PSKK 3 stopnia,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika szkolenia:
buty do chodzenia po wodzie (najlepiej neoprenowe),
- odzież zapewniająca komfort termiczny (najlepiej skafander neopren lub suchy kombinezon),
- osobisty sprzęt asekuracyjny (kamizelka zgodna z norma EN393 - w miarę możliwości najlepiej górska lub inna),
- podręczny sprzęt ratunkowy (rzutka rękawowa),
- nóż,
- latarka (najlepiej czołowa),
- odzież przeciwdeszczowa w razie niepogody.

Organizator zapewnia:

 • kadrę instruktorską i materiały szkoleniowe,
 • niezbędny sprzęt kajakowy,
 • sprzęt specjalistyczny ratowniczy i medyczny,
 • wyżywienie i zakwaterowanie,
 • suszarnie odzieży.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Ocena i sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych  z terenoznawstwem.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie, 
www.wdzydze.com.pl

Koszt: 499 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Bezpieczeństwo organizacji spływów kajakowych"


Koordynator – Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: 
kajaki@activitas.com.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI