Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Ratownik na spływach kajakowych

640 zł 42 h

Program:

1. Zajęcia seminaryjne:

 • organizacja i prowadzenie spływu,
 • planowanie i strategia spływu (jednodniowe, wielodniowe),
 • sprzęt kajakowy + wyposażenie,
 • wyposażenie ratownika na spływie,
 • prowadzenie spływu z uwzględnieniem szyków płynięcia,
 • specyfika zagrożeń z uwzględnieniem charakteru szlaku: duże akweny, rzeki nizinne, rzeki górskie, rzeki zwałkowe, szlaki żeglugowe,
 • zagadnienia medyczne,
 • ratownik a Instruktor Kajakarstwa (zakres kompetencji - dyskusja).

 2. Zajęcia praktyczne:

 • techniki poruszania się kajakiem (manewrowanie, naciąganie, promowanie, pokonywanie przeszkód, pływanie w szyku),
 • zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu kajakowego: kajaki jedno i dwuosobowe, kajaki nizinne, morskie, górskie, sit-on-top,
 • techniki ratowania kajakarzy: z brzegu, z wody, z kajaka, metody improwizowane.

Struktura kursu:
Część teoretyczna (12 godz. dydaktycznych) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Część praktyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki – 30 godz. dydaktycznych) realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Cele:
Szkolenie przeznaczone jest dla instruktorów, starszych ratowników, ratowników i pełnoletnich młodszych ratowników wszystkich organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ratownictwem na wodzie oraz osób niezrzeszonych, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności zabezpieczania spływów kajakowych.
Szkolenie Ratownik na spływach kajakowych jest jedną z form podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem o ukończeniu szkolenia.
Kurs pozwala zdobyć umiejętności ratownictwa podczas specyficznej imprezy rekreacyjnej jaką są spływy kajakowe odbywające się na różnych akwenach, o różnym stopniu trudności. To przygotowanie do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia spływów kajakowych komercyjnych i klubowych. Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób posiadających stosowne kwalifikacje i doświadczenie.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Ratownik na spływach kajakowych muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać uprawnienia instruktora, starszego ratownika, ratownika młodszego
 • inne nie wymienione wyżej uprawnienia ratownicze
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kopia uprawnień ratowniczych
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika szkolenia:
- buty do chodzenia po wodzie (najlepiej neoprenowe),
- odzież zapewniająca komfort termiczny (najlepiej skafander neopren lub suchy kombinezon),
- osobisty sprzęt asekuracyjny (kamizelka zgodna z norma EN393 - w miarę możliwości najlepiej górska lub inna),
- podręczny sprzęt ratunkowy (rzutka rękawowa),
- nóż,
- latarka (najlepiej czołowa),
- odzież przeciwdeszczowa w razie niepogody.

 Organizator zapewnia:

 • kadrę instruktorską i materiały szkoleniowe,
 • niezbędny sprzęt kajakowy,
 • sprzęt specjalistyczny ratowniczy i medyczny,
 • wyżywienie i zakwaterowanie,
 • suszarnie odzieży

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Ocena i sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych z terenoznawstwem.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 42,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie, 
www.wdzydze.com.pl

Koszt: 640 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Ratownik na spływach kajakowych"


Koordynator – Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: 
kajaki@activitas.com.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI