Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Patent sternika motorowodnego

500 zł 23 h

Kurs realizowany jest przy współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Żeglarskim.

Program:

Zajęcia teoretyczne:

1. Podstawy budowy jachtów motorowych.

2. Silniki i układy napędowe, w tym:

 • budowa silników,
 • obsługa i konserwacja silników,
 • zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
 • podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych.

3. Manewrowanie jachtem motorowym.

4. Zasady prowadzenia skuterów wodnych.

5. Podstawy locji, w tym w szczególności:

 • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
 • mapy i przewodniki,
 • drogi wodne i budowle hydrotechniczne.

6. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

 • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
 • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
 • postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii.

7. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

 • skala prędkości wiatru,
 • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
 • komunikaty meteorologiczne.

8. Pomoce nawigacyjne.

9. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.

10. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Zajęcia praktyczne:

1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

 • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm  „człowiek za burtą”,
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach.

2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

3. Praca w charakterze członka załogi.

4. Podstawowe prace bosmańskie.

Kurs realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 1. Po wodach śródlądowych;
 2. O długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Cele:
Kurs obejmuje praktyczne podstawy obsługi małych łodzi motorowych oraz zagadnienia teoretyczne wymagane na stopień sternika motorowodnego (przepisy, locja śródlądowa, nawigacja, teoria manewrowania, ratownictwo).

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs sternika motorowodnego muszą spełniać następujące kryteria:

 • Ukończenie 14 roku życia,
 • Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia – zgoda obojga rodziców.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Kurs zakończony jest egzaminem na stopień sternika motorowodnego. Dodatkowy koszt – opłata za egzamin i patent wynosi 300 zł (dla uczniów i studentów do 26 lat - 150 zł).

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 23 (15 godz. zajęć teoretycznych + 8 h godz. zajęć praktycznych na ślizgowej łodzi motorowej),
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Koszt: 500 zł

W cenie:

 • wykłady,
 • ćwiczenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • podręcznik: „Sternik motorowodny – podstawowy podręcznik motorowodniaka”.

UWAGA! Cena nie zawiera dojazdu oraz kosztów pobytu.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Patent sternika motorowodnego"


Koordynator – Adam Dyniewski
Bydgoskie Towarzystwo Żeglarskie
tel. 883 385 544
e-mail: 
info@btz.bydgoszcz.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI