Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Patent żeglarza jachtowego

1 150 zł 80 h

Kurs realizowany jest przy współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Żeglarskim.

Program:

Kurs obejmuje praktyczne podstawy obsługi jachtów śródlądowych oraz zagadnienia teoretyczne wymagane na podstawowy stopień żeglarski (przepisy, locja śródlądowa, nawigacja, teoria manewrowania, ratownictwo).

Cele:
Uprawnienia żeglarza jachtowego (Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej): osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Adresaci – warunki uczestnictwa w kursie:

  • Ukończenie 14 roku życia,
  • Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia - zgoda rodziców.

Formalności i zgłoszenie
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Przygotowanie do egzaminu państwowego na patent żeglarza jachtowego. Kurs może zakończyć się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego. Dodatkowy koszt – opłata za egzamin i patent wynosi 300 zł (dla uczniów i studentów do 26 lat – 150 zł).

Termin i miejsce:
- ilość godzin:
     * kurs intensywny – 70 h
     * kurs weekendowy – 80 h
- miejsce: Pieczyska k/Koronowo

Koszt kursu: 1 150 zł

Cena zawiera: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe na płycie CD.

UWAGA! Cena nie zawiera: dojazdu oraz kosztów pobytu.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Patent żeglarza jachtowego"


Koordynator – Adam Dyniewski
Bydgoskie Towarzystwo Żeglarskie
tel. 883 385 544
e-mail: 
info@btz.bydgoszcz.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI