Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Efektywne zarządzanie logistyczne

650 zł 20 - 30 h

Program:

1. Rola logistyki w przedsiębiorstwie.

2. Elementy systemu logistycznego.

3. Obsługa klienta jako jedno z zadań logistyki.

4. Struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie.

5. Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem.

6. Zarządzanie magazynem.

7. Logistyka produkcji.

8. Wdrażanie elementów logistyki do przedsiębiorstwa.

Cele:
Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości o logistyce i procesach logistycznych we wszystkich komórkach organizacyjnych. Kursant nabędzie umiejętności efektywnego wykorzystywania danych wyjściowych przy użyciu Zintegrowanych Programów Zarządzania. Wszystkie zagadnienia będą wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm.

Adresaci:

  • planiści, kierownicy i szefowie produkcji;
  • kierownictwo wyższego szczebla chcące zgłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania logistyką i podsystemów logistycznych;
  • pracownicy działów zakupu, sprzedaży, czy osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują Certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. 

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 20 – 30 (w zależności od potrzeb grupy),
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 650 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Efektywne zarządzanie logistyczne"

Więcej informacji: www.przewoznicy.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI