Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Strategiczna Karta Wyników, jako przełożenie celów strategicznych na codzienność przedsiębiorstw

450 zł 15 h

Program:

1. Znaczenie zarządzania strategicznego dla firm.

2. Istota i znaczenie Strategicznej Karty Wyników.

3. Pięć zasad organizacji skupionej na strategii (R. Kaplan).

4. Projekty SKW w polskich przedsiębiorstwach.

5. Kompleksowy proces wdrożenia SKW z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami.

6. Etapy skutecznej realizacji projektu SKW w oparciu o przykłady praktyczne.

7. Strategiczna Karta Wyników systemem motywującym pracowników.

8. Koncepcja SKW jako forma przewagi konkurencyjnej.

9. Wykorzystanie innych narzędzi zarządzania strategicznego w SKW.

10. Strategiczna Karta Wyników miarą skuteczności w relacji celów na przykładzie wybranej branży.

Cele:
Zarządzanie przedsiębiorstwem oparte na koncepcji Strategicznej Karty Wyników (SKW) obejmuje wszystkie obszary organizacji. Realizacja celów strategicznych na poszczególnych poziomach firmy ma wpływ na procesy zachodzące w środowisku wewnętrznym organizacji jak również w otoczeniu. Głównym celem organizowanych warsztatów jest wskazanie korzyści jakie mogą czerpać przedsiębiorstwa stosujące koncepcję SKW. Do najważniejszych zaliczamy:

  • zagwarantowanie poprawnego i szybkiego rozwoju organizacji;
  • zbudowanie systemu reagującego na sygnały docierające z rynku;
  • wzrost zadowolenia klientów z wykonywanych usług;
  • obniżenie kosztów działalności firmy w wielu obszarach;
  • wzrost efektywności pracy i planowania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 15,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Strategiczna Karta Wyników"

Więcej informacji: www.przewoznicy.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI