Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS® 2010

450 zł 8 h

Program:

1. Warunki dostawy towarów w umowach handlowych w obrocie zagranicznym.

2. Zasady posługiwania się regułami Incoterms przy zawieraniu i realizacji transakcji w obrocie towarowym wewnątrz i zewnątrz unijnym.

3. Ogólne warunki interpretacji obowiązków sprzedającego i kupującego w umowie handlowej w świetle reguł Incoterms® 2010.

4. Szczegółowa analiza interpretacji obowiązków stron według nowego podziału reguł:

 • reguły stosowane w każdej gałęzi transportu: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP,
 • reguły stosowane wyłącznie w transporcie morskim i wodnym śródlądowym: FAS, FOB, CFR, CIF.

5. Warsztaty praktyczne

 • analiza przypadków związanych z prawidłowym wyborem reguły handlowej z Incoterms® 2010,
 • interpretacja obowiązków stron umowy w zależności od zastosowanej reguły – analiza porównawcza różnych wariantów,
 • najczęstsze błędy popełniane przy wyborze reguły oraz interpretacji obowiązków w jej ramach oraz sposoby ich unikania.

6. Analiza reguł Incoterms® 2010 z punktu widzenia sposobu:

 • zawarcia umowy o spedycję
 • zawarcia umowy przewozu w transporcie międzynarodowym,
 • zawarcia umowy o ubezpieczenie towaru w transporcie.

7. Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru reguły handlowej z Incoterms® 2010 w zależności od specyfiki transakcji:

 • transakcja eksportowa, importowa, handel tranzytowy,
 • transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • transakcje sprzedaży towarów z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • transakcje trójstronne i łańcuchowe.

Cele:

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność określenia roli i znaczenia międzynarodowych reguł handlowych w kontrakcie z partnerem zagranicznym w odniesieniu do niektórych podstawowych obowiązków. Uczestnik nauczy się dokonywać wyboru właściwej reguły Incoterms w kontekście wstępnej kalkulacji eksportowej lub importowej, niezbędnej do sformułowania oferty sprzedaży lub zamówienia importowego oraz dokonywać właściwego doboru dokumentów reprezentujących towar, z punktu widzenia gałęzi transportu, w której ma zastosowanie rozpatrywana reguła z Incoterms.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS® 2010"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI