Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie

450 zł 8 h

Program:

1. Istota i cele inwentaryzacji.

2. Uregulowania prawne przeprowadzania inwentaryzacji.

3. Rodzaje inwentaryzacji: roczna, zdawczo-odbiorcza, kontrolna, ciągła, uproszczona.

4. Obszar inwentaryzacji:

 • inwentaryzacja a operacje magazynowe,
 • szczególne przypadki.

5. Personel a inwentaryzacja:

 • komisje (nadzorujące, liczące, kontrolne),
 • szkolenie personelu.

6. Metody i zasady inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • uzgadnianie salda,
 • metoda weryfikacji.

7. Etapy inwentaryzacji:

 • przygotowanie,
 • spis,
 • rozliczenia,
 • zamknięcie księgowe.

8. Terminy inwentaryzacji.

9. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

10. Różnice inwentaryzacyjne w ujęciu księgowym

11. Błędy podczas inwentaryzacji i ich konsekwencje.

12. Odpowiedzialność osób przeprowadzających inwentaryzację.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. 

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI