Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Efektywne poszukiwanie dostawców na rynkach krajowych i zagranicznych

450 zł 16 h

Program:

1. Aspekty prawne współpracy z dostawcami:

 • Handel na zasadzie wzajemności na rynku krajowym.
 • Handel wymienny na rynku międzynarodowym.
 • Zakupy wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Zawieranie umów z podwykonawcami.
 • Dyrektywy dotyczące pozyskiwania zasobów.

2. Pozyskiwanie produktów i usług:

 • Analiza warunków rynkowych.
 • Globalna konkurencja.
 • Wymiar finansowy.
 • Wpływ zaopatrzenia na wydajność.

3. Decyzje dotyczące pozyskiwania produktów i usług:

 • Decyzje „make or buy” – outsourcing i insourcing.
 • Analiza kosztu całkowitego.
 • Baza dostawców.
 • Pozyskiwanie zasobów w skali międzynarodowej.

4. Strategie pozyskiwania produktów i usług:

 • Identyfikacja i opis potrzeb.
 • Źródła informacji o potencjalnych dostawcach.
 • Wybór dostawcy.
 • Kontrola i przyspieszanie realizacji.
 • Odbiór i kontrola.
 • Zatwierdzanie faktur i zapłata.
 • Aktualizacja danych.

5. Wielokryterialne modele decyzyjne w pozyskiwaniu zasobów i zapatrzeniu:

 • Analityczny proces hierarchiczny (metoda AHP).
 • Systemy oceny ważonej.
 • Ocena istniejących dostawców.

Cele:
Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych procesów kreowania wartości dodanej i komponowania zestawu relacji z dostawcami w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy nabędą umiejętności analizy warunków rynkowych, analizy źródeł informacji o potencjalnych dostawcach, klasyfikacji doboru dostawców oraz procedury oceny istniejących dostawców. Zostaną zapoznani z dyrektywami dotyczącymi pozyskiwania zasobów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz z głównymi procedurami UE dotyczącymi zawierania umów.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu wystawianego przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy potwierdzającego nabycie umiejętności dotyczących:

 • analizy krajowych i zagranicznych rynków zaopatrzenia materiałowego i poszukiwania dostawców;
 • współpracy z działem badań i rozwoju przy wyborze dostawców dla nowych produktów i technologii (stosownie do procedur zarządzania jakością i utrzymania bezpieczeństwa surowcowo-materiałowego);
 • specyfikacji i zamówienia ofertowego, gromadzenia i analizy ofert;
 • kwalifikacji techniczno-technologicznych, handlowo-logistycznych, finansowych i jakościowych dostawców;
 • aktualizacji listy dostawców kwalifikowanych;
 • okresowej kontroli dostawców, kształtowania współpracy z dostawcami ze szczególnym naciskiem na ich ciągłe doskonalenie.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Efektywne poszukiwanie dostawców”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI