Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Gospodarka magazynowa

450 zł 16 h

Program:

1. Przepisy i normy w magazynowaniu:

 • Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w magazynie.
 • Przepisy przeciwpożarowe;
 • Przepisy ochrony środowiska. Ochrona przed hałasem;
 • Normy stosowane w obszarze magazynowania.

2. Magazynowanie – informacje podstawowe:

 • Magazyn i magazynowanie. Istota magazynowania;
 • Funkcje i zadania magazynów;
 • Rodzaje magazynów. Kryteria podziału;
 • Zapasy towarów i ich rodzaje.
 • Warunki przechowywania zapasów;
 • Jednostki ładunkowe. Formowanie jednostek ładunkowych;
 • Program magazynowania;
 • Inwentaryzacja. Prawidłowy przebieg inwentaryzacji;
 • Nadzorowanie magazynu;
 • Odpowiedzialność w magazynie.

3. Zagospodarowanie magazynu:

 • Podział magazynu na strefy. Kryteria podziału;
 • Układy technologiczne magazynów;
 • Systemy składowania rzędowego;
 • Systemy składowania blokowego;
 • Ułożenie i piętrzenie jednostek ładunkowych;
 • Moduły magazynowe;
 • Wyposażenie do składowania;
 • Zagospodarowanie przestrzeni magazyn.

4. Procesy magazynowe:

 • Główne procesy magazynowe;
 • Przyjmowanie;
 • Składowanie;
 • Kompletowanie;
 • Wydawanie;
 • Analiza ABC w magazynie. Rozmieszczenie towaru w magazynie;
 • Inne analizy dotyczące rozmieszczenia zapasów;
 • Wskaźniki określające gospodarkę magazynową.

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami związanymi z gospodarką magazynową oraz z technicznym uzbrojeniem i przebiegiem podstawowych procesów zachodzących w magazynach. Uczestnicy nabędą umiejętności sporządzania dokumentacji magazynowej oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Dowiedzą się o rodzajach odpowiedzialności materialnej w magazynach oraz o rodzajach magazynów, prawidłowym zagospodarowywaniu magazynów, przepisach i warunkach magazynowania, środkach wyposażenia magazynowego oraz wydajności i kosztach magazynowania. Dodatkowo uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawową wiedzą z zakresu sterowania zapasami magazynowymi.
Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności z zakresu:

 • procesów związanych ze sprawdzaniem dostaw, rozładunkiem i przyjęciem ładunku do magazynu;
 • segregowaniem, przepakowywaniem, znakowaniem zgodnie z organizacją magazynu, formowaniem i sprawdzaniem jednostek ładunkowych;
 • obsługi ładunków w magazynie, manipulacji i transportu wewnętrznego, utrzymania, konserwacji i okresowej;
 • kontroli jakości zapasów, inwentaryzacji zapasów magazynowych kompletacji, znakowania i pakowani jednostek ładunkowych;
 • wydawania ładunków z magazynu i załadunku na środki transportu;
 • ewidencji obrotu magazynowego (przyjęć i wydań);
 • ewidencji stanów magazynowych;
 • obsługi przepływu dokumentów w gospodarce magazynowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu wystawianego przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Gospodarka magazynowa"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI