Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Logistyka, jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

450 zł 8 h

Program:

1. Rola logistyki w ujęciu mikro i makro:

 • Zasady organizacji działu logistyki.
 • Konflikty logistyczne w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw. Konflikty logistyczne w łańcuchach dostaw.
 • Koszty konfliktów.
 • Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Obsługa klienta:
 • Charakterystyka klienta wewnętrznego.
 • Charakterystyka klienta zewnętrznego.
 • Koszty obsługi klienta.
 • Ocena opłacalności klientów. Próg obsługi klienta – przychody i koszty po osiągnięciu
  progu.
 • Elementy obsługi klienta.
 • Etapy obsługi klienta.
 • Standardy obsługi klienta.
 • Poziom obsługi klienta.

2. Zaopatrzenie:

 • Fazy procesu zaopatrzenia. Funkcje zaopatrzenia.
 • Metody oceny dostawców.
 • Kwalifikacja dostawców.
 • Metoda ABC w procesie klasyfikacji dostawców.
 • Faza składania zamówień. Dokumenty.
 • Ekonomiczna wielkość zamówienia.
 • Zapas spekulacyjny.
 • Sytuacje kryzysowe w obszarze zaopatrzenia.
 • Opakowanie, jednostki logistyczne, znakowanie.
 • Identyfikacja i obniżka kosztów w obszarze zaopatrzenia.
 • Wskaźniki efektywności sfery zaopatrzenia.

3. Transport:

 • Charakterystyka transportu oraz technologii transportowych.
 • Transport własny a obcy. Kryteria doboru środka transportu.
 • Zapasy a sfera transportu.
 • Kryteria wyboru i oceny przewoźnika.
 • Koszty transportu.
 • Konsolidacja w transporcie. Transport całopojazdowy. Transport intermodalny.
 • Wskaźniki efektywności sfery transportu.

4. Zapasy i magazynowanie:

 • Charakterystyka zapasów.
 • Rola zapasów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.
 • Klasyfikacja zapasów – układ funkcjonalny.
 • Klasyfikacja zapasów metodą ABC/XYZ.
 • Metody ułożenia zapasów w magazynie.
 • Metody kontroli zapasów:
  - metoda stałej wielkości zamówień;
  - metoda stałego okresu zamawiania.
 • Mierniki i wskaźniki służące do badania efektywności gospodarki magazynowej.

Cele:
Celem kursu jest poznanie najnowszych trendów i rozwiązań związanych z logistyką przedsiębiorstw, wyrobienie wśród słuchaczy umiejętności właściwej, wieloaspektowej oceny kosztochłonności poszczególnych procesów logistycznych oraz ich wpływu na koszty globalne przedsiębiorstwa, nabycie zdolności diagnozowania istniejących rozwiązań w logistyce firmy i łańcucha dostaw, wyrobienie zdolności określenie miejsca i roli przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, wyrobienie umiejętności zestawiania kosztów i przychodów generowanych przez sferę logistyki.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu wystawianego przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI