Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Przechowanie dóbr i zarządzanie zapasami

450 zł 16 h

Program:

1. Podstawy zarządzania zapasami i miejsce zapasów w firmie.

2. Koszty zapasów.

3. Analiza i prognozowanie popytu.

4. Profil popytu – rozkład częstości występowania.

5. Cykl uzupełnienia zapasów.

6. Zapas zabezpieczający i zapas cykliczny.

7. Odnawianie zapasów w systemie opartym na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym.

8. Kontrola zapasów i systemy zarządzania nimi.

Cele:
Celem kursu jest usystematyzowanie wiadomości o zapasach i procesach logistycznych odbywających się w magazynach, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca zapasów w zarządzaniu kosztami firmy. Poza częścią merytoryczną na kursie będzie wykorzystywanych szereg ćwiczeń przykładowych i samodzielnych dla uczestników. Wszystkie zagadnienia będą wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm.

Adresaci:

  • planiści, kierownicy i szefowie produkcji;
  • kierownictwo wyższego szczebla chcące zgłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania logistyką i podsystemów logistycznych;
  • pracownicy działów zakupu, sprzedaży czy osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową.

Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia z tej tematyki pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, poruszające problemy danej branży/obszaru, w którym to przedsiębiorstwo działa.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Przechowywanie dóbr i zarządzanie zapasami"

Więcej informacji: www.przewoznicy.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI