Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Efektywne przywództwo

510 zł 20 h

Program:

1. Efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Istota przywództwa – rola lidera.

3. Modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania.

4. Kreatywne style przywództwa.

5. Przywództwo a typologia pracownika/zespołu.

6. Zarządzanie skoncentrowane na rezultat.

7. Wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień.

Cele:
Poprawa umiejętności związanych z codziennymi zadaniami menadżera tj. delegowanie zadań, ocena pracownika i motywowanie, udzielanie konstruktywnej informacji. Poszukiwanie idealnego stylu przywództwa. Wyposażenie uczestników w narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 510 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Efektywne przywództwo"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI