Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Ocena i motywowanie pracowników

510 zł 20 h

Program:

1. Motywowanie i ocena jako podstawowe narzędzia pracy lidera.

2. Skuteczne/nieskuteczne motywowanie.

3. Finansowe i pozafinansowe motywatory i demotywatory – zasady zastosowania „kija i marchewki”.

4. Typologia pracowników w kontekście relacji poziomu kompetencji do poziomu motywacji – indywidualizacja wsparcia.

5. Konstruktywna ocena jako narzędzie motywacji.

6. Zasady udzielania informacji zwrotnej.

7. Prowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi.

8. Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa – przekazywanie informacji trudnych.

Cele:
Rozwój umiejętności motywowania pracowników i zwiększania efektywności ich pracy. Poznanie i przećwiczenie technik, które pozwolą uczestnikom na podniesienie i utrzymanie motywacji podwładnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na motywację pozafinansową, lecz uczestnicy będą mieli także możliwość poznania aspektów właściwego wykorzystania systemów finansowo-premiowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 510 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs Ocena i motywowanie pracowników"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI